Ubezpieczenia komunikacyjne

W Polsce obowiązuje posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które chroni właściciela samochodu przed konsekwencjami szkód wyrządzonych innym uczestnikom w ruchu drogowym. PZU posiada również w ofercie wybór polis dodatkowych.

 • Ubezpieczenie OC
 • Ubezpieczenie AC
 • Ubezpieczenie szyb
 • Auto pomoc
 • Ubezpieczenie NW

Ubezpieczenie majątkowe

Mimo że ubezpieczenie majątkowe nie jest obowiązkowym według prawa, jest jednocześnie  jednym z najpopularniejszych i najważniejszych. W zależności od warunków umowy, może zapewniać pokrycie kosztów w różnych sytuacjach, np. po powodzi lub awarii sieci wodociągowej. 

 • Ubezpieczenie mieszkań
 • Ubezpiecznie budynków
 • Pomoc w domu
 • Ubezpieczenie szyb
 • Ubezpieczenie nagrobków

Ubezpieczenia firm

Zapewniamy kompleksową ochronę majątku i stałą opiekę doradcy ubezpieczeniowego. Dostosowujemy warunki polisy w zależności od branży. 

 • Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów
 • Ubezpieczenie od kradzieży
 • Ubezpieczeni odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpiecznie sprzętu elektronicznego
 • Cargo