Ubezpieczenia firm

Ubezpieczenie od ognia

 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców.  To ubezpieczenie to Twój spokój i bezpieczny rozwój dla Twojej firmy.  Wiemy, jak jest dla Ciebie ważna, dlatego już sam wariant podstawowy propozycji PZU obejmuje ubezpieczenia od:

             ognia,

             uderzenia pioruna,

             eksplozji,

             upadku statku powietrznego,

             akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia.

 

Z kolei zakres rozszerzony uwzględni inne rodzaje ryzyka, w zależności od Twoich indywidualnych potrzeb.Ubezpieczenie od kradzieży i rabunku mienia dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą

 

Niestety nie wszyscy chcą się wzbogacić uczciwą pracą. Dlatego dla przedsiębiorców chcących uchronić się przed nieuczciwością innych mamy specjalną ofertę - ubezpieczenie od kradzieży i rabunku mienia dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Dzięki niemu będziesz w stanie uzyskać odszkodowanie nie tylko za utratę, ale już za sam ubytek wartości ubezpieczonego mienia. Pozwól, abyśmy my też zadbali o Twoją firmę.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla farmaceutów i aptek

 

Ubezpieczenie kierowane do wszystkich wykonujących zawód farmaceuty (technika farmaceutycznego) oraz prowadzących apteki. Posiadanie tego ubezpieczenie przede wszystkim podnosi wiarygodność zawodową, a także, poprzez wypłatę ewentualnych odszkodowania na rzecz osoby trzeciej, daje niezbędną ochronę Tobie i Twojej aptece. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).


Cargo

 

Ubezpieczenie  mienia w transporcie krajowym (cargo) kierowane jest do wszystkich, którzy z tytułu swojej działalności narażeni są na ryzyko uszkodzenia  transportowanych ładunków. Zakres ubezpieczenia obejmuje liczne wypadki losowe oraz zjawiska naturalne, a także niezwykle szeroką gamę towarów, produktów i surowców. Szczegółowy charakter umowy może być bardzo elastyczny, gdyż jego głównym wyznacznikiem są potrzeby i preferencje Klienta.

 

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego to propozycja dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Jest to polisa typu All risks, czyli kompleksowa oferta modułowa, pokrywające koszty związane z bardzo różnymi uszkodzeniami. Co ważne, nasza ubezpieczenie pokrywa  nie tylko szkody materialne, ale także szkody w oprogramowaniu, informacji firmy zgromadzonych na nośnikach danych oraz samych nośników. Ta oferta zadowoli po prostu każdego posiadacza sprzętu elektronicznego.